Istoric

Colegiul Farmacistilor Tulcea s-a infiintat , prin sentinta Judecatoriei Tulcea din data de 21-10-1991, ca organizatie nonguvernamentala,apolitica,fara scop patrimonial.

Organizatia avea ca scop principal apararea profesiilor liberale,care erau membrii de drept ai acesteia.Chiar daca nu s-a dorit acest lucru,organizatia era, de fapt, o organizatie sindicala, deoarece, in acel moment nu exista alta forma de organizare pentru membrii profesiilor liberale. Primul Presedinte al Colegiului Farm.Tulcea a fost d-na farm. pr. Rancu Voichita.

In anul 1997 a intrat in vigoare Legea 81 – „Legea exercitarii profesiei de farmacist si a infiintarii,organizarii si functionarii Colegiului Farmacistilor din Romania”. O data cu aceasta lege a intrat in vigoare si Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si Codul de etica si deontologie profesionala a farmacistului.In acest fel profesia de farmacist a devenit o profesie reglementata, iar Colegiul Farmacistilor o organizatie profesionala,de sine statatoare, nonguvernamentala, apolitica si total independenta. Aceasta organizatie supravegheaza exercitarea profesiei de farmacist si apara drepturile membrilor sai farmacisti, in exercitarea acestei profesii independente, fara a avea rol patronal sau sindical. Pentru a-si putea exercita profesia de farmacist, fiecare membru al organizatiei era obligat sa detina Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii.

In anul 2004,Legea 81/1997, a fost modificata in sensul cresterii rolului organizatiei si reglementarea alegerii conducerii acesteia. Astfel legea 81/1997 a devenit legea 305/2004.

Organele de conducere se aleg o data la 4 ani.

Doar dupa 2 ani,conducerea Ministerului Sanatatii a decis ,din nou, modificarea legii 305/2004.Astfel au fost restranse unele din atributiile Colegiului farmacistilor,acestea trecand in sarcina consilierilor din Directia Farmaceutica din M.S. Legea modificata a fost introdusa ,ca un capitol separat, cap.XIV, in legea 95/2006-Legea reformei in domeniul sanatatii. Autorizatia de Libera Practica pe baza careia se poate exercita profesia de farmacist, a devenit Certificat de Membru al Colegiului Farmacistilor din Romania si este eliberat de Colegiul Farmacistilor.Acesta se vizeaza anual la colegiile judetene.

Incepand din anul 1997 si pana in prezent,toate organizatiile profesionale infiintate inainte de aparitia legii de exercitare a profesiei,s-au desfiintat ca organizatii sindicale.In toate judetele s-au infiintat organizatii profesionale-colegii ale farmacistilor-in conformitate cu” Legea de exercitare a profesiei de farmacist si a organizarii si functionarii Colegiului Farmacistilor din Romania”.Toate colegiile judetene sunt filiale ale Colegiului Farmacistilor din Romania.

Vechiul colegiu al farmacistilor Tulcea si-a incetat activitatea la data de 30-12-2012. La 31-01-2013, s-a infiintat,in conformitate cu legea 95/2006, organizatia profesionala – Colegiul Farmacistilor Tulcea – filiala a Colegiului Farm. din Romania. Pana in anul 2016, presedinte al C.F.Tl. a fost d-na farm. sp. Mihaela Doina Ciubotariu.

Din data de 16.03.2016, PRESEDINTELE C.F.TL., pentru un mandat de patru ani, este d-na farmacist Calin Valentina, absolventa a Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii Ovidius Constanta din anul 2006.