Procedura de autorizare

Ministerul Sănătății, Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, aduce la cunoștință că potrivit dizpozițiilor art. 3 alin. (8) din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 270 și 270 bis din 9 aprilie 2019, partea I –  ,, În cazul înfiinţării farmaciilor comunitare şi a drogheriilor documentele se vor depune conform art. 10 alin. (2) şi art. 24 alin. (2) din legea nr. 266/2008, republicată. Pentru înfiinţarea farmaciilor cu circuit închis şi pentru înscrierea de menţiuni pe anexe la autorizaţia de funcţionare, documentaţia va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe), accesând linkul  https://edirect.e-guvernare.rola secţiunea corespunzătoare fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau la secţiunea corespunzătoare Ministerului Sănătăţii. În cazul depunerii electronice a documentelor, acestea vor fi semnate electronic, folosind certificat digital calificat, de către solicitant. Documentele se vor depune la secţiunea corespunzătoare direcţiei de sănătate publică judeţene din raza punctului de lucru supus autorizării.”

Prin urmare, începând cu data intrării în vigoare a Ordinului nr. 444/2019, respectiv 25.04.2019, nu se mai acceptă spre înregistrare documentele depuse de unitățile farmaceutice pe suport hârtie, excepție făcând documentele pentru înființarea farmaciei comunitare și a drogheriei, potrivit art. 10, alin. (2) și art. 24, alin. (2)  din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată,  – ,,Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic: …”.

Pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare, solicitanții, unitățile farmaceutice și direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, își vor procura certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor și își vor crea cont în platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe) pentru încărcarea și transmiterea electronică a acestora la secțiunea corespunzătoare fiecărei situații în parte.