Taxe

Taxă înscriere

330 Lei

Taxă furnizor acreditat / participant eveniment

15 Lei / cursant

Taxă eliberare duplicat Certificat membru CFR

100 Lei

Taxă eliberare Certificat profesional curent

100 Lei

Taxă eliberare adeverință membru

50 Lei

Taxă evaluare farmacie (RBPF)

200 Lei

  • Taxele pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare, pentru emiterea unei noi autorizaţii în cazul preschimbării sau al pierderii autorizaţiei de funcţionare sau pentru orice altă modificare înscrisă pe autorizaţia de funcţionare (click aici pentru vizualizare)